لینک فالو نو فالو چیست؟

هدف استراتژی مدیریت بازاریابی ایجاد نتایجی است که اهداف کسب و کار را برآورده می کند.بازاریابی محتوا یکی از استراتژی هایی است که به این نتایج کمک می کند. با این حال، این فقط در مورد ایجاد محتوای خوب نیست، بلکه اتخاذ برخی از اقدامات مانند درک لینک های نوفالو در مقابل دوفالو و دانستن نحوه استفاده از آنها به نفع خود است.اگر می خواهید ببینید طراحی سایت اصفهان که چگونه از این نوع پیوندها در استراتژی سئوی خود استفاده کنید، به خواندن ادامه دهید. در اینجا به درمان خواهیم پرداخت:تفاوت بین لینک های نوفالو و دوفالو چیست؟هنگام انجام استراتژی