روز: آوریل 6, 2022

پتنت گوگل
پتنت های گوگل چیست؟

یادگیری در مورد سئو کمی چالش برانگیز است، اینطور نیست؟ از یک طرف، هیچ مجموعه ای از دانش وجود ندارد و اطلاعات باید ذره ذره از مکان های مختلف جمع آوری شود. از سوی دیگر، اطلاعات اغلب نادرست تفسیر می‌شوند و به عوامل رتبه‌بندی جعلی و تئوری‌های دور از ذهن منجر می‌شوند. به همین دلیل است که برای یادگیری حقیقت در مورد سئو، بهتر است به منبع اصلی مراجعه کنید - خود گوگل. در گذشته، من قبلاً در مورد سئو سایت اصفهان چند منبع اطلاعات سئو در گوگل صحبت کرده ام، یعنی راهنمای شروع SEO و دستورالعمل های ارزیابی کیفیت.