طراحی سایت فروش کتاب

با طراحی سایت کتاب فروشی سرانه ی مطالعه را بالا می برید در این پاراگراف می خواهم بزرگ ترین خدمتی را که می توانید به جامعه ی خود بکنید را به شما گوشزد کنم. طراحی سایت کتابفروشی یک کمک بزرگ و مهم است که شما کتابدار و یا ناشر محترم می توانید به بقیه بکنید. آمار تکان دهنده ی مطالعه در ایران، هر کسی را به فکر فرو می برد. بر اساس این آمار، تنها ۳۰ میلیون نفر ایرانی از کتاب غیر درسی استفاده می کنند و این یعنی سرانه ی مطالعه در ایران تنها ۵/۱۲ دقیقه است. راستی شما جزو