آموزش ریدایرکت دامنه
آموزش قرار دادن انواع ریدایرکت ها در سایت با کد نویسی و بدون کد نویسی

ریدایرکت ها راهی هستند که می توانیم ترافیک را از یک URL به URL دیگر هدایت کنیم. اجرای آنها آسان است اما اگر به درستی مدیریت شوند خطرناک هستند. بنابراین، چرا امروز موضوع را حل نمی کنید؟ در این مقاله متوجه خواهید شد که از چه نوع ریدایرکت هایی می توانید در سایت خود استفاده کنید، چگونه آنها را پیاده سازی کنید و از چه اشتباهاتی اجتناب کنید. چرا ممکن است نیاز به تغییر مسیر داشته باشید 8 مورد وجود دارد که شما باید URL موجود خود را به آدرس جدید حل کنید: زمانی که قصد دارید صفحه ای را