تاثیر دسته بندی درست محصولات بر سئو سایت

تاثیر دسته بندی درست مطالب بر سئو سایت چه دسته موضوعی است خوشه موضوعی گروهی از صفحات وب به هم پیوسته است که حول یک موضوع متمرکز شده اند. هر خوشه شامل موارد زیر است:صفحه ستونی که یک موضوع گسترده را پوشش می دهدچندین صفحه که موضوعات فرعی آن را به طور عمیق پوشش می دهد. هدف از ایجاد دسته موضوعی توسعه یک موضوع خاص تا عمقی است که به کاربران اطلاعات جامعی در مورد آن بدهد. به نوبه خود، موتورهای جستجو با سایت شما به عنوان یک منبع معتبر برخورد می کنند و شما را در رتبه های بالاتر